Oljeutskillere: En essensiell komponent for miljøbeskyttelse

22 januar 2024
Silje Elise Johansen

editorial

Oljeutskillere er kritiske systemer som benyttes i en rekke industrielle og kommersielle applikasjoner for å hindre forurensende oljer i å nå våre vassdrag og grunnvann. Disse systemene er avgjørende for å opprettholde vannkvaliteten og for å beskytte det omkringliggende miljøet mot de skadelige effektene av oljesøl. Med strenge miljølover er det viktig at bedrifter overholder standardene som er satt for utslipp av oljeholdig avløpsvann. Oljeutskillere utgjør en del av denne miljøbevisste tilnærmingen, og effektiviteten deres i å skille og fjerne olje fra avløpsvann har gjort dem til en standard installasjon i mange industrier.

Hva er oljeutskillere?

Oljeutskillere er anordninger som benytter seg av fysiske prinsipper for å separere olje og andre hydrokarboner fra vann. De er konstruert for å utnytte forskjellen i tetthet mellom olje og vann, slik at olje kan flyte opp til overflaten mens det rensete vannet fortsetter å flyte gjennom systemet. Det finnes ulike typer oljeutskillere, inkludert gravitasjonsutskillere, koalesceringsutskillere og flotassjonsutskillere, som alle tjener samme mål å beskytte miljøet ved å forhindre forurensende utslipp.

Effektiv bruk av oljeutskillere er viktig i virksomheter som verksteder, vaskeanlegg for biler og kjøretøy, petrokjemisk industri og andre steder hvor olje kan blandes med avløpsvann under operasjonelle prosesser. Uavhengig av bransje er det essensielt at alle bedrifter som produserer avløpsvann med oljeinnhold investerer i et passende oljeutskilleranlegg.

oljeutskillere

Hvordan virker oljeutskillere?

Et av de mest grunnleggende prinsippene i oljeseparasjon er tyngdeloven, som gravitasjonsbaserte utskillere bruker til sin fordel. I disse systemene går avløpsvannet gjennom en serie av kamre som gir oljetilskillelse ved å redusere vannets hastighet og tillate oljen å flyte oppover. Oljen som samles på overflaten er lettere enn vann og blir periodisk fjernet, mens det renere vannet sklir gjennom systemet.

Koalesceringsutskillere benytter seg av koalesceringsmedier som forbedrer separasjonen ved å øke kollisjonene mellom oljedråper, og på den måten få dem til å slå seg sammen til større dråper som lettere kan stige opp til overflaten. Dette prinsippet gjør koalesceringsutskillere til et effektivt valg for applikasjoner der det kreves en høyere grad av oljeseparasjon.

Flotassjonsutskillere bruker fine luft- eller gassbobler som festes til oljepartiklene, og som hjelper disse partiklene med å stige raskere opp til overflaten. Denne typen utskiller kan være svært effektiv i industrier der det forekommer vanskeligere å separere oljeblandinger.

Vedlikehold og reguleringer

For å sikre at oljeutskillere fungerer optimalt, er det nødvendig med regelmessig vedlikehold og tilsyn, inkludert tømming, rengjøring og inspeksjon. Vedlikeholdsrutiner bør innbefatte fjerning av oppsamlet olje, slam og eventuelle faste materialer. Dette er ikke bare viktig for driftseffektivitet, men også for å overholde de lokale miljøforskriftene. I mange land er det strenge regler og krav til håndtering av forurenset avløpsvann, og sanksjonene kan være betydelige for bedrifter som ikke samarbeider.

I tillegg til vedlikehold, er det viktig at bedrifter følger en plan for riktig dimensjonering og installasjon av oljeutskilleranlegg. Å velge riktig type og størrelse på oljeutskilleren er avgjørende for å møte de bestemte behovene til en virksomhet og er en forutsetning for å overholde de juridiske kravene.

Flere nyheter