Adferdsbasert forsikring for økt sikkerhet

14 februar 2024
Eivind Øi

editorial

Adferdsbasert forsikring tar utgangspunkt i hvordan du bruker ditt kjøretøy, og baserer forsikringspremiene på dette. Tradisjonelt sett har premiene blitt satt ut ifra statistikk og risikovurderinger, men med ABAX sin løsning kan du nå få en pris som er tilpasset din egen adferd. Dette betyr at hvis du er en ansvarlig sjåfør som kjører pent og forsiktig, vil forsikringspremien din være lavere enn for en sjåfør med en mer risikofylt kjørestil.

Forbedret sikkerhet og motivasjon

Fordelene med adferdsbasert forsikring er mange. Ved å tilpasse prisen basert på individuell adferd, oppfordrer det sjåfører til å være mer oppmerksomme og forsiktige på veiene. Dette kan bidra til å redusere ulykker og skadetilfeller, og dermed gjøre veiene tryggere for alle trafikanter. I tillegg kan adferdsbasert forsikring også være med på å motivere sjåfører til å endre uvaner og dårlig kjøreadferd, siden de direkte kan se konsekvensene i form av forsikringspremien.

ABAX sin adferdsbaserte forsikring passer spesielt godt for bedrifter med en stor flåte av kjøretøy. Ved å få data om kjøreadferden til sjåførene, har bedriftene muligheten til å sikre at deres ansatte følger sikkerhetsrutinene og kjører trygt. Dette kan igjen redusere risikoen for ulykker, skader på kjøretøy og potensielt dødsfall. Bedriftene kan dermed også oppnå besparelser på sine forsikringspremier.

Forsikring

Samarbeidet mellom Abax og Tryg forsikring

En av ABAX sine forsikringspartnere er Tryg Forsikring. Tryg har et solid rykte og er en av de mest anerkjente forsikringsselskapene i Norge. Gjennom samarbeidet mellom ABAX og Tryg kan bedrifter og privatpersoner nå dra nytte av adferdsbasert forsikring, og oppnå en skreddersydd forsikringspremie som reflekterer deres kjøreatferd.

I tillegg til adferdsbasert forsikring har ABAX også flere andre tjenester som kan være nyttige for bedrifter. For eksempel tilbyr de sporing og flåtestyring, som gir bedriftene full kontroll over sin kjøretøysflåte. Dette kan bidra til bedre logistikk og økt effektivitet, samtidig som det reduserer kostnader og øker sikkerheten.

Forsikring med Abax

I konklusjon kan det sies at ABAX sin adferdsbaserte forsikring er revolusjonerende innen forsikringsbransjen. Ved å tilpasse forsikringspremier basert på individuell adferd, oppmuntrer det sjåfører til å kjøre trygt og ansvarlig. Dette kan bidra til å redusere ulykker og skader, og gjøre veiene tryggere for alle. ABAX sin løsning er spesielt egnet for bedrifter med en stor kjøretøysflåte, og kan hjelpe dem med å sikre at deres ansatte følger sikkerhetsrutinene. I tillegg til forsikringstjenester har ABAX også andre nyttige tjenester for bedrifter. For å dra nytte av ABAX sin adferdsbaserte forsikring, anbefales det å besøke deres nettside på https://www.abax.com/no.

Flere nyheter